Külastuspiirang Nõo Hooldekodus

Hea külaline!

Pikendame Nõo Hooldekodu elanike külastuspiirangut 19. oktoobrini 2020.

Erandina on tööpäevadel võimalikud kohtumised hooldekodu territooriumil (õues) nende hooldekodu elanikega, kes saavad ise kõndida või keda saame õue aidata. Kohtumised toimuvad eelneval vastastikusel kokkuleppel ja usaldusel, et külla tuleb haigustunnusteta lähedane.

Palume eelnevalt oma tulekust teada anda ja külastussoov registreerida tel 745 5365 või 5332 0748 (1 tööpäev ette).

Lähedaste kohta saab informatsiooni tel 5332 0748, 529 1253 või 745 1315.

Palume mõistvat suhtumist!

SA Nõo Hooldekodu juhatus

Tööpakkumine hooldustöötajale

SA Nõo Hooldekodu vajab oma meeskonda hooldustöötajat.

Edukal kandidaadil on põhi- või keskharidus ning soov inimesi aidata. Eelistatud on kandidaadid, kellel on hooldustöötaja kutseharidus,  kutse või kes on läbinud hooldustööalaseid täiendkoolitusi 80 tunni ulatuses.

SA Nõo Hooldekodu pakub:

  • vahetustega tööd graafiku alusel (24-tunnised ja 12-tunnised vahetused, võimalik ka töötamine osalise ajaga)
  • vajadusel väljaõpet kohapeal
  • erialaseid täiendkoolitusi

Tööle asumisel on vaja esitada kehtiv tervisetõend ja tõend kehtiva kriminaalkaristuse puudumise kohta.

Täpsem informatsioon tel 5332 0748, e-post: noohooldekodu@gmail.com

Maal elamise päev 28.09.2019

Nõo Hooldekodu ootab 28. septembril 2019 “Maal elamise päeval” külla kõiki külalisi, kes soovivad tutvuda hooldekodu elu ja tegemistega. Samuti ootame külla inimesi, kes tunnevad, et nad sooviksid toetada ja juhendada abivajajaid väärika elu korraldamisel ja kellel võiks olla soov liituda hooldekodu tööka meeskonnaga või on soov tegutseda vabatahtlikuna.

Omalt poolt pakume:

kell 11.00 ringkäik ja hooldekodu tutvustamine
kell 11.15 esineb ansambel “Viisikera”, akordionipalu esitab Hans Murrand,
hooldekodu elanikelt lühietendus “Naeris”
kell 13.00 ringkäik
kell 14.30 töötuba “Nobedad näpud”
kell 15.00 lühietendus “Naeris”
kell 15.30 ringkäik
Avatud kohvik

17. juunil 2019 tähistasime Aino Jõesaar’e 100. juubelit

17. juunil tähistab 100. sünnipäeva proua Aino Jõesaar.

Soovime austatud proua Ainole tugevat tervist, rõõmurohkeid päevi ja toredat sünnipäeva.

 

Avatud uste päev 27.10.2018

27. oktoobril kella 10-15 ootame külla kõiki huvilisi, nii meie klientide pereliikmeid ja lähedasi, sõpru, tuttavaid ja teisi huvilisi, kes soovivad näiteks oma lähedasele hooldekodu kohta leida või inimesi, kes sooviksid vabatahtlikuna hooldekodu tegemistes kaasa lüüa ja meie klientide argipäeva vaheldust tuua.

Hea võimalus saada informatsiooni pakutavast hooldusteenusest, tutvuda meie majaga, vestelda töötajate ja klientidega, saada osa hooldekodu igapäevaelust ja tegevusest ning kultuurilisest programmist.

Olete oodatud!

Rõõmsa kohtumiseni!