7. märtsil 2018 külastas Nõo Hooldekodu sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.
Minister tutvus Nõo Hooldekodu elu-oluga, millele järgnes sisukas arutelu üldhooldusteenuse osutamisega seonduvatest kitsaskohtadest ja rõõmudest.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva