Tööpakkumine hooldustöötajale

SA Nõo Hooldekodu vajab oma meeskonda hooldustöötajat.

Edukal kandidaadil on põhi- või keskharidus ning soov inimesi aidata. Eelistatud on kandidaadid, kellel on hooldustöötaja kutseharidus,  kutse või kes on läbinud hooldustööalaseid täiendkoolitusi 80 tunni ulatuses.

SA Nõo Hooldekodu pakub:

  • vahetustega tööd graafiku alusel (24-tunnised ja 12-tunnised vahetused, võimalik ka töötamine osalise ajaga)
  • vajadusel väljaõpet kohapeal
  • erialaseid täiendkoolitusi

Tööle asumisel on vaja esitada kehtiv tervisetõend ja tõend kehtiva kriminaalkaristuse puudumise kohta.

Täpsem informatsioon tel 5332 0748, e-post: noohooldekodu@gmail.com