Külastuspiirang Nõo Hooldekodus

Hea külaline!

Pikendame Nõo Hooldekodu elanike külastuspiirangut 19. oktoobrini 2020.

Erandina on tööpäevadel võimalikud kohtumised hooldekodu territooriumil (õues) nende hooldekodu elanikega, kes saavad ise kõndida või keda saame õue aidata. Kohtumised toimuvad eelneval vastastikusel kokkuleppel ja usaldusel, et külla tuleb haigustunnusteta lähedane.

Palume eelnevalt oma tulekust teada anda ja külastussoov registreerida tel 745 5365 või 5332 0748 (1 tööpäev ette).

Lähedaste kohta saab informatsiooni tel 5332 0748, 529 1253 või 745 1315.

Palume mõistvat suhtumist!

SA Nõo Hooldekodu juhatus