KÜLASTUSPIIRANG ON PIKENDATUD

Lugupeetud külastaja!

Täname, et olete külastuspiirangusse mõistavalt suhtunud.                                                                                                                                   

Hoolimata eriolukorra lõppemisest lisandub Eestis iga päev haiguse COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 teste, mille tulemused on osutunud positiivseks. Sellest tulenevalt pole nakatumise oht kadunud ja arvestades asjaolu, et koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.   Terviseameti riskimaatriksi kohaselt ohustab koroonaviirus eelkõige kinnistes ruumides ja/või haigega lähikontaktis olevaid inimesi. Viiruse riskirühma kuuluvad vanemaealised ja kroonilised haigeid.                                                                                                                                               

Lähtudes eeltoodust pikendame külastuskeeldu 01. juulini 2020. Otsusest teavitasime Terviseameti Lõuna regionaalosakonda 29.05.2020.     

Pakkide vastuvõtu oleme korraldanud kontaktivabalt. Paki toomisest palume eelnevalt teada anda tel. 529 1253 või 5332 0748.                                                                                                                                                 

Palume mõistvat suhtumist ja meeldiva koostöö jätkumist soovides,                                                                                                                                      

SA Nõo Hooldekodu juhatus